Facebook
RSS

RÖPORTAJ Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

Katılım bankaları, son yıllarda finansal hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Ancak hâlâ bu bankalarla ilgili pek çok soru işareti var kafamızda: “Bunları, diğer bankalardan ayıran özellikleri neler?, Neden hiç zarar etmiyorlar?, Vade farkı ile faizin farkı ne?…” Rızkına faiz bulaştırmak istemeyenlerin finansal işlemleri için en çok başvurduğu kurumlardır katılım bankaları. Her para hareketinin mutlaka bir mal veya hizmete karşılık geldiği, gelirin ise kâr-zarar ortaklığı esasına göre bölüşüldüğü bir sisteme  

Print Friendly, PDF & Email

Hocam İslâm ekonomisine çok kısa bir tarihî bir seyahat yaparsak, faizsiz bankacılığı da, İslâm ekonomisinin müşahhaslaşmış bir unsuru, bir parçası olarak değerlendirebilir miyiz? Faiz siz bankacılık meselesi, İslâm ekonomisi tartışmalarının neresine oturuyor? İslâm iktisadı 20. asrın birinci yarısının sonuna doğru Hint Yarımadası’nda ortaya çıkan bir mefhumdur. İslâm ekonomisi İngilizce bir tabir olarak literatüre geçmiş ve Hint alimleriyle de geliştirilmiştir. Bilâhare Arapça literatüre, sonra da Türkçe’ye Hamidullah Hoca‘nın gayretleriyle girmiştir. Hindistan’daki  

Print Friendly, PDF & Email

İktisadi kalkınma çokça tartışılan bir kavram. İktisadi kalkınmadan neyi anlamamız gerekiyor? İktisadi kalkınma denen şey; bir ülke­nin, toplumundaki hedeflerinin maddi ve kevni olan tezahürlerin bir ölçümünü ifade eder. O da rakamlarla belirtilir; milli gelirin artmış olması, GSMH, dış ticaretin sevi­yesi, cari açıklar, para durumu, enflasyon durumu, istikrar durumu, borç durumu gibi. Bu göstergeler o toplumun birta­kım müşbirleridir. İktisadi yapısındaki parametreleri gösterir. Bunların yıllar iti­barıyla art arda sıralanmasında eğer olumlu, müspet  

Print Friendly, PDF & Email

İktisadi Sistemlerin Temelleri” adlı kitabın yazarı Prof. Beşir Hamitoğulları: “Kapitalizmin amacı, Yüce Allah’ın ‘yaratılmışların en şereflisi’ diye nitelendirdiği insanı, yemek içmekten başka bir özelliği olmayan hale getirmektir.” “İktisadi Sistemlerin Temelleri” adlı kitabın yazarı İktisat Âlimi Beşir Hamitoğulları, kapitalizm ve İslam İktisadı hakkındaki soruları cevaplandırdı. Kapitalizmin hedefinde İslam’ın olduğunu belirten Profesör Hamitoğulları, bunu şöyle ifade etti: “Çünkü maddeci, yetersiz, kan emen, alın terini istimlak eden sistem karşısında tek dirençli güç İslam  

Print Friendly, PDF & Email

Mali krizin çözümü İslâm ekonomisi.! Uluslararası mali krizin etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiği dünyada, kapitalizm çökerken gözler “İslâm Ekonomisi”ne çevrildi. İşte İslam’ın mali sorunları ele alışı… Uluslararası finans krizinin etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiği dünya’da “İslâm Ekonomisi” konuşulmaya devam ediyor. Kapitalizm çökerken, gözler, temelleri İslâm’ın ana kaynaklarına dayanan “İslâm Ekonomisi”ne çevrildi. Peki, İslâm Ekonomisi insanlığa ne vaat ediyor? İslâm, ekonomiye nasıl müdahale ediyor? Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

Print Friendly, PDF & Email

Yaptığı uzun ve titiz çalışmanın sonucu olarak Osmanlı ekonomisini kuramlaştırdığı temel ilkeler çerçevesinde ele alan Mehmet Genç ile bu temel ilkeleri, kapitalizmin doğduğu koşulları, Osmanlı ekonomisinin kapitalizm karşısındaki konumunu, Osmanlı sanayini konuştuk. Konu bu kadar geniş ve zengin, karşımızdaki konuşmacı da bu kadar engin bilgiye sahip ve konuya hakim biri olunca konuşma bir hayli uzadı. Bu sebeple söyleşiyi iki bölümde yayınlayacağız. Şimdi klasik Osmanlı ekonomisini anlamaya çalıştığımız bölümü sizinle paylaşıyoruz.  

Print Friendly, PDF & Email

Prof. Ahmet Tabakoğlu, İslam ekonomisinin İslamî bir zihniyetin ve yaşam tarzının ürünü olabileceğini vurgularken hem kurumsal olarak ve hem teorik olarak zengin bir mirasının olduğunu ifade etti. İslamî ilke ve değerlere dayanmayan bir ekonominin fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan kapitalist sistemin parçası olacağının altını çizen Tabakoğlu gayri adil olan kapitalizmin kendini tehlikeye attığını savundu. İslam ekonomisi dediğimizde ne anlamalıyız?Doğuşundan günümüze süreklilik arz eden temel ilke ve kurumları var  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)