Facebook
RSS

ABBASİLER DÖNEMİ Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

Bu dönemde orduların büyümesi ve nakdî mübadelenin zaman zaman zayıf­laması maaşların aynî olarak ödenmesini zorunlu hale getiriyordu. Zamanla dev­let aradan çekilip ordu toprağa bağlandı ve askerler maaşlarını toprak gelirlerinin paylarına düşen kısmından elde etmeye başladılar. Böylece, birçok yerde vergi toplayıcısı ve kiracısı haline gelen kumandanlar, maiyetlerindeki askerlerin mas­raflarına karşılık olarak hesaplanan gelirleri tahsil ettikleri ve rütbelerine göre değişen büyüklüklerdeki toprakların iktâ’ sahipleri olmuşlardır.67 Emevî fetihleri, dünya ticâretinin müslümanlar eline geçmesini  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)