Facebook
RSS

MURABAHA Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

Murabaha (satıcı tarafından maliyet fiyatı ve kar oranı açıklanan satış) İslam Ticaret Hukukunda “güven esasına dayalı alışveriş sözleşmeleri” arasında yer alır. Bu alışverişte satıcı malın kendisine maliyetini müşteriye açıklamakta ve bu maliyet üzerine bir miktar kar koyarak satmaktadır. Alıcı satıcının bu beyanına güvendiği için bu tür satış, güven esasına dayalı satış sözleşmeleri arasında yer alır. Satıcının malın maliyetini açıklarken kesinlikle doğru miktarı söylemesi gerekmektedir. Müşterinin aldatıldığı ortaya çıkar ise akitten  

Print Friendly, PDF & Email

Bankalar kredi talebinde bulunan müşterilerine krediyi nakit olarak teslim eder ve vadesi dolduğunda faiziyle birlikte geri almak isterler. Buradaki ilişki borçlu-alacaklı ilişkisidir. Ancak Katılım Bankaları tarafından uygulanan çağdaş murabahada[1] müşterinin Katılım Bankası’na ödediği bedel, kendisine satılan malın vadeli fiyatıdır. Dolayısıyla buradaki ilişki alıcı-satıcı ilişkisidir. Bankalar tarafından verilen krediler ile çağdaş murabaha yönteminin netice itibariyle aynı sonucu veriyor olmaları, birbirleriyle aynı oldukları anlamına gelmemektedir. Faiz vadenin karşılığı olduğu ve çağdaş murabahada  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)