Facebook
RSS

ASLİ DELİLLER Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

Sözlükte kıyas, bir şeyin başka bir şeyle ölçülmesi anlamına geldiği gibi, iki şeyi birbirine eşitlemek anlamında da kullanılır. Usülcülerin kullandığı bir terim olarak ise kıyas, Kitap, Sünnet veya İcmada hükmü bulunmayan bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle, bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü vermek demektir. İslam hukukçularının büyük çoğunluğu, kıyasın şer’i-ameli hükümlerin bilinmesini sağlayan bir delil ve İslam Hukukunun esaslarından biri olduğu hususunda fikir birliği etmişlerdir.

Print Friendly, PDF & Email

İcma’nın bir sözlük, bir de terim anlamı vardır. İcma sözlükte iki anlam da kullanılır. İlk manası azmetmek, bir işi yapmaya kesin kararlı olmak. İkinci manası ise bir hususta fikir birliği etmek. Bu iki anlam arasında şöyle bir fark vardır: birincisi tek kişi hakkında kullanılabilirse de, ikincisi sadece iki ve daha çok kişi hakkında söz konusu olabilir. Usül ilminin bir terimi olarak icma, “ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetinden olan müçtehidlerin, Hz.  

Print Friendly, PDF & Email

Lügatte sünnet alışılmış yol demektir. Fıkıh usulü terimi olarak ise “sünnet”, Hz. Peygamberin (s.a.v.)’den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir. Sünnet’in, bir yapısı bakımından, bir de rivayeti bakımından nev’leri(çeşitleri) vardır. Yapısı bakımından sünnet 3 nev’dir: 1-      Kavli sünnet 2-      Fiili sünnet 3-      Takriri sünnet Kavli sünnet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in değişik münasebetlerle söylemiş olduğu sözlerdir. Fiili sünnet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yapmış olduğu fiillerdir. Hz. Peygamberin (s.a.v.)’in abdest, namaz ile ilgili fiilleri, hırsızın  

Print Friendly, PDF & Email

Esasen “kitab” tarife muhtaç değildir. Zira Kur’an denilince herkes ne kasdedildiğini bilir. Ancak usülcüler bazı nedenlerden dolayı “Kitab”ın tarifine özen göstermişlerdir. Usülcüler kitap için birçok tarif yapmışlardır. Biz bunların tümünü göz önüne alarak şöyle bir tarifi tercih edeceğiz: “Kitap ya da Kur’an”, Yüce Allah’ın Hz. Muhammed’e (s.a.v) arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, Mushaflarda yazılı, Fatiha Suresi ile başlayıp, Nas Suresi ile sona ermiş kelamıdır. Verilen tarif ile  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)