Facebook
RSS

FER’İ DELİLLER Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

İslam’da iktisadi hareketler, meşru olup olmamaları bakımından hukukun ortaya koyduğu esaslar içerisinde mütalaa edilirler. O nedenle hukukun ortaya koyduğu azimet ve ruhsat halleri ekonomide de meydana gelir. Mesela bir baskı neticesinde birisinin malını telef eden kişi, bu halinden dolayı mazur sayılabilir. İşte azimet, kişilerin özürlerine ve geçici hallerine dayanıp bağlı olmaksızın, baştan konan asıl hükümlerdir. Bu hükümler, kulların karşılaştığı sıkıntı ve zorluklar gibi, geçici hallere bağlı olmadan başlangıçta konmuş bulunan  

Print Friendly, PDF & Email

İstihsana “kamu yararı” diyebiliriz. Serahsi gibi fakihlerin tanımıyla” kolaylğı sağlamak, güçlüğü terketmek” anlayışıdır.[1] teknik olarak istihsan, daha güçlü bir delille karşılaştığı için zahiri kıyası terkedip gizli kıyası tatbik etmeye denir. İstihsanın kaynağı, genellikle zorunlu ihtiyaçlar yani, zaruretlerdir. Bunlar dikkate alınmadığında toplumsal bir zarar ortaya çıkar. Kamu yararı(menfaat ve maslahatı) bunların dikkate alınmasının gerektirir ki şeriatin amaçlarından biri de maslahatı geçekleştirmektir. Tercih edilmesi gereken ve zaruretin kaynağını oluşturan maslahat daha kolay  

Print Friendly, PDF & Email

Örf ve adet, bilinen ve iyi karşılanan gelenektir. Kur’an da örf ile emredilmesi istenmiştir.[1] Burada örften kasdedilen, büyük bir ihtimalle, iyi davranış ve geleneklerdir. Bu, Kur’ana aykırı düşmemek şartıyla şer’i bir delil olarak kabul edilir. Özellikle Hanefi mezhebinde “teamül” hukuku önemli bir yere sahiptir. Buna göre, bir meselede şer’i hükmü tesbit etmek için, örf ve adet hakem kılınır ve delil olarak kabul edilir. Örf ve adetin yasakladığı şey, hakikaten yasak  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)