Facebook
RSS

DEVLET Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

İslam’da mali siyasetin başlıca hedefleri olarak adil gelir bölüşümü ve fiyat istikrarını tespit edebiliriz. Gelirler ve harcamalar  bu politikanın ana unsurudur. Batı iktisad tarihinde bu unsurlar büyük ölçüde sınıf mücadelelerinin belirlediği vetire içerisinde ve deneme-yanılma yoluyla bugünkü yapılarına kavuşmuş iken, İslam’da ilkeler ve bunların oluşturduğu sistem önemlidir. Mali politikanın uygulanmasında devlete düşen yetki ve vazifelerin başında herkesin asgari ihtiyaçlarının temin edilmesi gelmektedir. Devlet gelirleri Allah’ın iradesine  uygun olarak harcanır. Mesela  

Print Friendly, PDF & Email

İslâm devletin, müslüman toplumun bireylerinin geçimini garanti altına almasını farz kılmıştır. Devlet başkanı olarak; “Hz. Ömer (R.A.)in ihtiyar kadına sırtında taşıyarak un vs. yiyecek götürüp, daha sonra da beyt’ül mal’dan bu ihtiyar kadına maaş bağlaması” (1) bunun en önemli delilidir. İslâm devleti normal olarak bu görevi iki aşamada yürütür: Birinci aşamada devlet, bireyin çalışmasını, semereli ekonomik faaliyetlere katkıda bulunma imkân ve fırsatlarını hazırlar. Ki kendi emek ve çabasına dayanarak geçimini  

Print Friendly, PDF & Email

İslâm ekonomisinde devlet ikincil yapıda “Sosyal Denge” olarak kendisi göstermekte­dir. Bu yaklaşım elbette İslamda gelir dağılımını ve bu konuda devletin yaptırımını ortaya koymaktadır. İslamda devletin halkı kendine tebaa olarak bendedip onlar üzerinde hüküm süren bir kuruluş olmadığını, halka hizmet götüren ve her bakımdan onun güvenliğini sağlayan ve onun refah ve mutluluğa erişmesi için gerekli şeyleri yapma vazifesini üstlenmiş bir kuru­luştur . Burdan yola çıkarak “Sosyal Denge” veya “sosyal devlet” kavramlarının  

Print Friendly, PDF & Email

İslâmi paradigmanın nitelikleri ve varsayımlarının incelenmesi, İslâm toplumunda devletin moral, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda esas olarak aktif rol yüklenmesi ge­rektiğini gösterir. Gerçekten, İslamda moral, sosyal, ekonomik ve politik nitelikteki insani çabaların tümü karşılıklı olarak birbirlerini destekler ve İslâm in değer sistemi içinde bü­tünleşir. İslâm toplumunda devlet, insanların örgütlenmesinde, maddi ve manevi unsurla­rın parlak bir sentezini oluşturabilmek kapasitesine sahip olduğu için dinamik bir role sa­hiptir. Bu dinamik rol genel karakteriyle  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)