Facebook
RSS

KARZ-I HASEN Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

1. Karz-ı Hasen (Faizsiz Para veya Mislî Mal Borcu) Para ya da ihtiyaç duyulan mal, gereksinimini karşılamak üzere insanoğlunun bulduğu faizsiz yöntemlerin en yaygını parayı ya da misli (standart) bir malı faiz şartı koşmaksızın borç (karz-ı hasen) vermektir. Müslümanların birbirlerine yardım etmeleri teşvik edilmiştir. Bir kimseye standart bir malı ya da parayı borç olarak verip ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak ve bir müddet sonra fazlalık şartı koşmaksızın sadece verilen miktarı geri  

Print Friendly, PDF & Email

GİRİŞ Günümüzün en büyük sıkıntılarından birisi de, küçük çaplı nakit tedariki problemi veya daha teknik bir deyişle mikro kredi[1] ihtiyacıdır. Gerçekten geçim seviyelerinin düşüklüğü nedeniyle tasarruf kavramı, düşük gelire sahip kişiler ve aileler için ancak teorikte geçerli bir işlem olarak kalmış; kredi ihtiyacı artık son derece yaygın ve kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Kapitalist işleyişin bir gereği olarak, ücretler daima minimize edilemeye, kârlar ise aksi yönde maksimize edilmeye çalışılır. Aksi halde  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)