Facebook
RSS

TİCARET Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

TİCARET VE FAİZ Burada İslâm tarafından faizin yasaklanmasının ve ticarete izin verilmesinin nedenlerini araştırmak gerekir. Kur’an’da şöyle -buyrulur: “Allah alış verişi helâl, faizi haram kılmıştır.” (II: 275) Bu gün bile, İslam düşmanları, ” Alım satım da ancak faiz gibidir.” Ayetini gösterirler. Alış veriş helal ise, faizin de helal olması gerektiğini, çünkü «faizin, para alış verişinin bir sonucu olduğu» görüşünü ileri sürerler. Ticarete yatırılan para, «kar» denen bir fazlalık getirmektedir. Bankaya  

Print Friendly, PDF & Email

SPEKÜLASYON , ULUSLARARASI TİCARET VE DAMPİNG İslâm, spekülâsyonu da reddetmiştir. Spekülâsyon deyimiyle -bir malı ucuzken alıp pahalanınca satma- olayını kastediyoruz. Malın, ilerde, şimdikinden daha yüksek bir fiyata satılabileceğini uman alıcı şimdiden malı satın alır. İlerde malın fiyatının düşeceği bekleniyorsa, spekülâtör, elindeki malını hemen satacaktır. Spekülâtif faaliyetlerin şimdiki fiyatları gelecekteki fiyatlar seviyesine çıkaracağı ve fiyat iniş çıkışlarındaki farkı azaltacağı için, spekülâtörün tüketiciye ve üreticiye büyük yararlar sağlayacağı görüşü ileri sürülmektedir. Ani fiyat  

Print Friendly, PDF & Email

TAKAS ve TEKELCİLİK Takas, bir zamanlar ticarette çok yaygındı. Paranın ekonomiye girişinden sonra, her ne kadar; takas alışverişteki yeri azalmış ise de, bugün bile takasın alışverişte ne denli önemli bir yer tuttuğu çok zor kestirilebilir. İslâm, Kur’an ve Sünnette belirtilen koşullar içerisinde yapılan takas işlemini uygun bulmaktadır. Gerçekte İslâm, bozuk ve değersiz malların iyi olanlarla değiştirilemeyeceğine dikkatleri çekmekte ve bu konuda, alışveriş yapanları uyarmaktadır. Satılacak malda bir özür varsa, bunun alıcıya  

Print Friendly, PDF & Email

TEMEL İLKELER (Aldatıcı yeminler,Tartı ve ölçüde dürüstlük,İyi Niyet ) Ruh esenliği, kişinin manevî gelişmesi yanında, âdil ve iyi davranışlar üzerine kurulu yeryüzünde bir hayat sürdürmesine bağlıdır. Bunun için, Kuran ve Sünnet, dünya işleri üzerinde tekrar tekrar durur, onlara ait öğütler verir. Kuranda şöyle buyrulur : «İbadet bittik tan sonra, Allah’ın fazlını -bağışını- aramak için yeryüzüne dağılınız.», Peygamberin (SAV) bir sözü şöyle: «Geçimini helâl yollarla sağlamak, ibadet dışında en önemli bir  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)