Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Faiz, nakit ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiş günümüz toplumlarının en büyük sıkıntısı olması bakımından hala başı çekmektedir. Özellikle Müslüman toplumlar için, nakit ihtiyacı tedarikinde son derece ciddi bir engel olarak karşımıza çıkan faiz, kapitalist sistemin olmazsa olmazıdır. Fakat buna mukabil, dünyanın muhtelif ülkelerinde bazı girişimler ile faizsiz finansman tedarik yollarının ve kurumlarının ortaya konması; ülkemiz için söylemek gerekirse, 1960’lardan sonra katılım bankalarının filiz vermesi ve şimdilerde finans sektöründe -güçlü bir şekilde olmasa da- söz sahibi hale gelmesi; ayrıca konvansiyel bankalara karşı “Dindar-Müslümanlar” için bir alternatif oluşturması, “faizsiz kredi” kavramını kaçınılmaz olarak gündeme getirdi.

İşte biz bu yazımızda, faizsiz kredi görünümündeki faizi göstermeye ve sizleri uyarmaya çalışacağız.

Örneğin aşağıdaki tabloda gösterilen, Türkiye’deki konvansiyel bankalardan birisinin kredi-maliyet tablosuna bakalım:

Dikkat edilirse pembe renkli satırlarda karşılaştırdığımız kredi kampanyalarının birisi faizli, diğeri faizsizdir(!) Fakat masraflara dikkat edilirse(alınacak ücretler) faizli kredinin vadesi 60 ay olmasına rağmen, masrafı 250 TL iken, 12 ay vadeli Faizsiz-Sigortasız kredinin masrafı 1.057 TL’dir. Yani 4 katından daha fazla bir maliyete sahiptir. Binaenaleyh, yıllık “Toplam Maliyet Oranlarına” baktığımızda faizli kredinin 16.32,  faizsiz(!) kredinin ise 21.12 oranına sahip olduğunu, yani bizim için daha maliyetli bir kampanya olduğunu görüyoruz. Bu ise aslen faiz ile elde edilmeye çalışılan gelirin, masraflar başlığı altında(Kredi Komisyonu, Dosya Masrafı…vb) faizsiz kredi talep eden müşteriden çıkarılmaya çalışıldığını, açık bir şekilde göstermektedir. Yine sarı satırlardaki rakamlara baktığımızda benzer muamelenin, burada da cari olduğunu görmekteyiz.

Dosya masrafı gibi masraflar gerçekten ulemanın ifadesiyle caiz olan, alınabilir ücretlerdir. Fakat masrafların şeffaf ve gerçekçi olması gerekir. Söz konusu örnekteki uygulamanın faiz olduğu, masraflarla alakalı olmadığı bir gerçektir. Bu ise insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Dikkatli olmak gerekir.

YAZAR: Cengizhan SALİH
Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)