Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Özgeçmişi:

*1960 yılında İstanbul’da doğdu.

* Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1982 yılında mezun oldu.

* Yurt içinde ve dışında sürdürdüğü Arapça ve İslami ilimler çalışmalarının ardından, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı (1989).

*1994 yılında aynı enstitünün İktisat Tarihi Bölümü’de doktara çalışmasını tamamlayarak gittiği Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ders verdi.

* Halen fıkıh ilim heyetinde müellif ve redaktör olarak hizmet verdiği Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde görev yapmaktadır.

Kitapları:

1- Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, 1992

2- Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, 1997

3- İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları, 2004

Makaleleri:

 1. “Yahya ibn Adam’s Kitab al-Kharadj: Religious Guidelines for Public Finance”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 44/2, s. 103-122 (2001).
 2. “al-Dawudi: A North African Malikite Observer of the Economic Disorder under the Fatimid Regime”, IIUM Journal of Economics and Management, 7/1, s. 57-91 (1999).
 3. “Qudamah ibn Ja‘far on Certain Aspects of Political Economy”, al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, 3/1, s. 1-33 (1998).
 4. “Economic Views of Abu ‘Ubayd”, IIUM Journal of Economics and Management, 6/1, s. 1-21 (1998).
 5. “Real Estate Market in ‘Asr al-Sa‘adah”, IIUM Journal of Economics and Management, 5/1, s. 1-38 (1997).
 6. “Socio-Politico-Economic Sovereignty and the Market of Medina”, Journal of Islamic Economics, 4/1-2, s. 1-14 (1995).
 7. “İslâm’da Pazar Ahlâkı ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî / Islamic Market Ethics and Yahyâ ibn ‘Umar al-Kinânî”, İş Ahlakı Dergisi/Turkish Journal of Business Ethics, 1/1, s. 9-30 (2008).
 8. “Narh Konusuna Yeniden Bakış” (Official Price-Fixing Reviewed), İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi/Journal of Islamic Law Studies, 7, s. 257-276 (2006).
 9. “Mâverdî’nin Ahlâkî, İçtimaî, Siyasî ve İktisadî Görüşleri” (The Ethical, Social, Political and Economic Views of al-Mâwardî), Dîvân İlmî Araştırmalar, 17, s. 219-265 (2004/2).
 10. “Bir Hukuk, Maliye ve Ticaret Terimi Olarak Sak”, UTESAV Ekonomik Kalkınma ve Değerler Konferansı, 07 Haziran 2008, İstanbul & Ekonomik Kalkınma ve Değerler, ed. Recep Şentürk, İstanbul: UTESAV, s. 157-170 (2008).
 11. “İslâm İktisadında Usûl Mes’elesi“, Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, 22-23 Mayıs, İstanbul & İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi II, İstanbul: Ensar Neşriyat, s. 1263-1271 (2005).
 12. “Müzakere”, Sabri Orman’ın “Kur’an ve İktisat” başlıklı bildirisi, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları II(Kur’ân İlimleri), Tartışmalı İlmî Toplantı, 09-10 Ekim 1999, İstanbul & “Müzakereler: Dr. Cengiz Kallek”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları II, İstanbul: Ensar Neşriyat, s. 267-272 (2001).
 13. “İslam Kamu Maliyesi Klasikleri: Emvâl ve Harâc Kitapları” (The Classics of Islamic Fiscal System: Amwâl and Harâj Books), Rethinking the Classical, International Symposium/Klasiği Yeniden Düşünmek, Uluslararası Sempozyum, 08-10 Ekim/October 2004, İstanbul & İslam ve Klasik (Islam and the Classics), İstanbul: Klasik Yayınları, s. 95-107 (2008).
 14. “Müzakere”, Mehmet Altan’ın “Küreselleşmenin Ekonomik Boyutları” başlıklı bildirisi, Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Milletler arası Tartışmalı İlmî Toplantı / Globalisation, Muslim World and Turkey, International Colloquium, 09-11 Kasım/November 2001, İstanbul & “Müzakere”, Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, İstanbul: Ensar Neşriyat, s. 41-50 (2002).

Diğer Çalışmaları:

 1. “The Book of Revenue (Kitab al-Amwal). By Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Sallam. Translated and Annotated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Reading: Garnet Publishing Ltd., 2002, pp. xxvııı + 582. ISBN 1873938209 (HB)”, The Muslim World Book Review, 25/2, s. 18-21 (2005).
 2. 2-İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları, 2. baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 272 s. (2004).İslâm Medeniyetinde İktisat Düşüncesi Tarihi I, 1. baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 272 s. (2004).
 3. Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 332 s. (1997).
 4. “Şîa Kamu Maliyesi Literatürü”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 11, s. 33-55 (2001/2).
 5. “Ebû Yûsuf’un İktisadî Görüşleri / Abu Yusuf’s Economic Views”, İslâm Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, 1, s. 1-18 (1997).
 6. “Historical Mission of Muslim Businessmen”, Çerçeve, 18, s. 48-59 (1996).
 7. Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı, 155 s. (1992).
 8. “Simsar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXVII, 215-218 (2009).
 9. “Rıtl”, A.g.e., XXXV, 52-55 (2008). F10.“Sâ‘”, A.g.e., XXXV, 317-319 (2008).
 10. “Sak”, A.g.e., XXXV, 584-586 (2008)
 11. “Nevâib”, A.g.e., XXXIII, 33-34 (2007). F13. “Okka”, A.g.e., XXXIII, 338-339 (2007).
 12. “Ölçü”, A.g.e., XXXIV, 28-31 (2007).
 13. “Parmak”, A.g.e., XXXIV, 172-173 (2007).
 14. “Pazar”, A.g.e., XXXIV, 194-203 (2007).
 15. “Müd”, A.g.e., XXXI, 457-459 (2006).
 16. “Müellefe-i Kulûb”, A.g.e., XXXI, 475-476 (2006).
 17. “Müsâveme”, A.g.e., XXXII, 79-81 (2006).
 18. “Müzayede”, A.g.e., XXXII, 236-238 (2006).
 19. “Mil”, A.g.e., XXX, 53-54 (2005).
 20. “Miskal”, A.g.e., XXX, 182-183 (2005).
 21. “Miskin”, A.g.e., XXX, 183-184 (2005).
 22. “Mudârebe”, A.g.e., XXX, 359-363 (2005).
 23. “Muhâdara”, A.g.e., XXX, 390-391 (2005).
 24. “Muhâkale”, A.g.e., XXX, 396-397 (2005).
 25. “Mekkûk”, A.g.e., XXVIII, 579-580 (2004).
 26. “Meks”, A.g.e., XXVIII, 583-588 (2004).
 27. “Men”, A.g.e., XXIX, 105-107 (2004).
 28. “Kırat”, A.g.e., XXV, 437-439 (2002).
 29. “Kıst”, A.g.e., XXV, 503-504 (2002).
 30. “Kile”, A.g.e., XXV, 568-571 (2002).
 31. “Kirdâr”, A.g.e., XXVI, 61-62 (2002).
 32. “Kitâbü’l-Emvâl”, A.g.e., XXVI, 98-100 (2002).
 33. “Kitâbü’l-Harâc”, A.g.e., XXVI, 101-104 (2002).
 34. “Kitâbü’l-Harâc”, A.g.e., XXVI, 104-106 (2002).
 35. “Kulaç”, A.g.e., XXVI, 353-354 (2002).
 36. “Kulle”, A.g.e., XXVI, 357-358 (2002).
 37. “Kür”, A.g.e., XXVI, 559-561 (2002).
 38. “İsraf”, A.g.e., XXIII, s. 178-180 (2001).
 39. “İstâr”, A.g.e., XXIII, s. 310-311 (2001).
 40. “İstirsâl”, A.g.e., XXIII, s. 375-376 (2001).
 41. “Kabâle”, A.g.e., XXIV, 10-12 (2001).
 42. “Kadeh”, A.g.e., XXIV, 55-56 (2001).
 43. “Kafîz”, A.g.e., XXIV, 155-157 (2001).
 44. “Kantar”, A.g.e., XXIV, 317-320 (2001).
 45. “Kaparo”, A.g.e., XXIV, 339-340 (2001).
 46. “Kasaba”, A.g.e., XXIV, 526-527 (2001).
 47. “İhtikâr”, A.g.e., XXI, 560-565 (2000).
 48. “İmtiyâzât”, A.g.e., XXII, s. 242-245 (2000).
 49. “İrdeb”, A.g.e., XXII, s. 440-442 (2000).
 50.  “Hisbe”, A.g.e., XVIII, 133-143 (1998).
 51. “Hubâşe”, A.g.e., XVIII, 264-265 (1998).
 52. “Haraç”, A.g.e., XVI, 71-89 (1997).
 53. “Farak”, A.g.e., XII, 164-165 (1995).
 54. “Feddan”, A.g.e., XII, 293-294 (1995).
 55. “Çeki”, A.g.e., VIII, 251 (1993).
 56. “Dânek”, A.g.e., VIII, 457-458 (1993).
 57. “Batman”, A.g.e., V, 199-200 (1992).
 58. “Bahâr”, A.g.e., IV, 469 (1991).coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)