Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Prof. Dr. Sabri Orman, 1948 Adıyaman doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1980 yılında anılan Fakülte’ye Asistan olarak girdi. Bir yıl sonra aynı Fakülte’den “İktisat Doktoru” unvanı aldı. 1982 yılı sonunda Yardımcı Doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’ne geçti. Aynı bölümde 1986 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör oldu ve 2003 yılında emekliye ayrıldı. 1989-1990 ders yılında London School of Economics and Political Science’da “Research Scholar” statüsünde çalışmalar yaptı. 1992-1994 yılları arasında Malezya’daki International Islamic University, İktisat Bölümü’nde, 1995-1997 ve 2002-2006 yılları arasında yine aynı ülkedeki International Institute of Islamic Thought and Civilization’da İktisat Profesörü olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı ve 2009-2011 yılları arasında aynı Üniversite’de Rektörlük görevinde bulundu. Sabri Orman’ın üçü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere onbir adet kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

AKADEMİK KARİYERİ:
A. Yurtiçi: *Asistan ve Asistan Dr.:1980-1982, İstanbul Ün., İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Kürsüsü. *Yard. Doçentlik ve Doçentlik: 1982-6,M.Ü. İİBF, İktisat Bölümü. *Profesörlük: 1993, M.Ü. İİBF, İktisat Bölümü
B.Yurtdışı:1.International Institute of Islamic Thought and Civilization(ISTAC), K. Lumpur,Malezya,1995-97
2. Department of Economics, Internatıonal Islamic University, Kuala Lumpur, Malezya, 1992-94.
3. Research Scholar: Department of Economics, London School of Economics (LSE)
A. Kitapları:a) Gazali’nin İktisat Felsefesi, İnsan Yayınları, 1984, b) Gazali:Hakikat Araştirmasi, Felsefe Eleştirisi ve Etkisi, İnsan Yayınları, 1986 c) Iktisat, Tarih ve Toplum, Küre Yayıları, 20001,
2. Tercüme:a) K.R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, İngilizceden çeviri: İnsan Yayınları, 1985
b)Abdülaziz Duri, İslam İktisat Tarihine Giriş, Arapçadan çeviri, Endülüs Yayınları, 1991
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)