Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

İslamiyet’ten evvel Araplar ticaret ile ribayı aynı tutarlar, ayırmazlardı. Onlara göre, akıl ve muhakeme yolu ile bu iki ayrı muamele arasında bir fark bulup çıkarmak mümkün değildir. Nakit ödünçlerinde ve keza ribe’n-nesie de aynı durum mevzu bahis olur.”[1]

Dayandıkları benzetme, faiz gibi ticaretin de fayda ve kâr sağlamasıydı. Bu, boş bir benzetmedir. Çünkü ticari işlemlerde kâr da zarar da mümkündür. Ayrıca kişisel yetenek ve çaba, hayatta yürürlükte olan tabii şartlar kâr ve zarar üzerinde etkili olmaktadır. Faiz işlemlerinde ise bütün durumlarda kâr haddi belirlenmiş olur. İşte başlıca fark budur. Haram ve helâl kılınma nedeni bu noktada yatmaktadır.[2]

Bir başka ifade ile, ticarette satan ve alan arasında menfaat bakımından denge vardır. Hâlbuki faizde bu denge yoktur.”[3] Bu yüzden faiz, ticaret değildir. Bu yanlış ve zararlı anlayışı Kur’an-ı Kerim, bir tek ayetinin hükmüyle, yani Bakara suresinin 275. ayetinin “Allah ticareti helal, ribayı(faizi) haram kılmıştır.” hükmüyle silip atıyordu. Ayet o kadar açıktır ki, bunda kıyas metodu tatbik edilemez.[4]

Yine ticarette kar veya zarar bir defaya mahsustur; fakat faizde böyle değildir.[5]

Her ne şekilde olursa olsun, kârın garantiye alındığı tüm işlemler, kârın kesin ve belirlenmiş olmasından dolayı faiz kapsamına girerler. İnatçılık ve demagoji yapmaya gerek yoktur.[6]

YAZAR: Cengizhan SALİH


[1] Anwar Iqbal Qureşi, Faiz Nazariyesi ve İslam, Çev. Salih Tuğ, 2. Baskı, İstanbul, İrfan Yayınevi, 1972,  s. 80.

[2]Seyyid Kutub, “Bakara 275”, Fî Zılâl’il-Kur’an Tefsiri, (Çevrimiçi) http://www.enfal.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm , 09.01.2013.

[3] M. Sabri Erdoğdu, İslam Ekonomisinde Gelir ve Sermaye, İstanbul, Sebil Yayınevi, 1994, s. 29.

[4] Qureşi, a.g.e., s. 82.

[5] Erdoğdu, a.g.e., s. 42.

[6]Seyyid Kutub, “Bakara 275”, Fî Zılâl’il-Kur’an Tefsiri, (Çevrimiçi) http://www.enfal.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm , 09.01.2013.
Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)