Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Allah’a şirk koşmanın dışındaki büyük günahlardan birini işleyen insan mü’mindir. Günahının cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Ancak günah işleyen kimsenin işlediği günahın helal olduğuna inanmaması icab eder. Haram olduğu kesin delillerle sabit olan bir işin helal olduğuna inanan kimsenin iman dairesinden çıkacağı zaten kesindir. Mesela faiz dinimizde kesin olarak haram kılınmıştır. Bu hüküm ayet, hadis ve icma ile sabittir. Dolayısıyla faizin helal olduğunu,

bu zamanda haram olmayacağını söyleyenin imanı gider. Fakat faizin haram olduğuna inandığı halde faiz alan kimse büyük günah işlemiş olmakla birlikte dinden çıkmaz.

Nitekim şu hadiste de büyük günahlardan birisini işleyen bir mü’minin kafir olmayacağı, o günahın cezasını çektikten sonra Cennete girebileceği açıkça görülmektedir. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “bana Cebrail(a.s) geldi ve ‘ümmetinden her kim Allah’a ortak koşmayarak ölürse Cennete girecektir’ diye müjdeledi. Ben, ‘Zina etsede, hırsızlık yapsa da mı?’ dedim. ‘Evet, zina etsede, hırsızlık yapsada’ dedi.[1]

Kafirin ebedi olarak cennete giremeyeceği bilinen bir gerçektir. Çünkü Cenab-ı Hakk kafire Cennet ni’metlerini haram kılmıştır. Hadiste, zina eden ve hırsızlık yapan birisinin Cennete gidebileceği belirtilme birlikte bu günahı işlemekle onun kafir olmayacağına işaret edilmiştir.

Demek oluyor ki, Allah’a şirk koşmanın dışındaki büyük günahlardan birisini haram olduğuna inanarak işleyen insan mü’mindir. Günahının cezasını çektikten sonra cennete girecektir.

Bu hususta Bediüzzaman hazretlerinin şu ikazı çok manidardır. “Ona iman etmek Kur’anı Azimüşşanın ders verdiği gibi, yaratıcıyı, sıfatları ve isimleri ile gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tevbe ve pişmanlık duymak iledir. Yoksa büyük günahları serbestçe işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir.”[2]

YAZAR: İSMAİL MUTLU

————————————-

[1] Müslim, İman:153.

[2]Emirdağ lahikası, s.199-200

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)