Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Faiz ve faizli işlemlerle meşgul olmak Kur’an da yasaklanmıştır.[1] Ayet-i Kerimede mutlak olarak sadece faiz yiyenler zikredilirken, hadis-i şerifte bu daire daha da genişler. Mesela bir hadiste faiz sebebiyle harama bulaşanlar şöyle tasnif edilir: “Faizi yiyen, yediren, şahitlik ve katipliğini yapan Allah’ın rahmetinden uzak kalmıştır.[2]

Evet, faiz kuruluşunda çalışanlar her ne kadar faiz yemiyor ve yedirmiyorsa da; faizin muamelesini görmekte, hesap ve yazışmalarını yapmakta, idari işlerini yürütmektedirler. Gerek müdürü, gerek me’muru; hadiste ifade edilen “katip” mefhumunun içine girmiş olmaktadırlar.

Böyle olunca bir müslümanın faiz kuruluşlarında çalışması, Allah’ın şiddetle haram kıldığı bir şeyin yaygınlaşmasına yardımcı olması, tavsiye edilecek bir durum değildir.

“Mecburum, baksa bir iş bulamadım” gibi bahaneler haklı bir temele dayanmaz. Çünkü helal ve meşru daire insanın ihtiyacına kafi gelecek kadar geniştir. Evet, bazen bankada çalışanların ücretleri biraz daha fazladır. Fakat az olan helal bir paranın, çok olan şaibeli bir paradan iyi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Hem Cenab-ı Hakk helal paraya bereket ihsan eder. Helal olmayan paranın ise bereketini giderir.

YAZAR: İSMAİL MUTLU

——————————————-

[1] Bakara Suresi,275.

[2] Müslim, Müsakat:105.
Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)