Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Herkesten gücüne göre iş herkese ihtiyacına göre hak… ilkesini savunan komünizme göre ihtiyaç, ürünlerin toplumdaki işçi bireylere dağıtımında temel ölçü olarak kabul edilmektedir. Emeğin, işçinin ihtiyaçlarından daha geniş kapsamlı bir mülkiyeti meydana getirmesine asla müsaade edilmez; komünist toplumlarda.

Buna karşılık İslâmiyet (İslam Ekonomisi), dağıtımda ihtiyacın yanında bir unsur olması niteliğiyle emeği tanımakta ve bu alanda emeğe olumlu bir rol yermektedir. Böylece de ekonomik hayat alanında tüm güç ve yeteneklerin meydana çıkıp gelişmesine yol açmaktadır. Yetenek sahibi olan bireyleri de uygarlık ve ekonomi alanında tüm imkânları seferber etmeye yöneltmektedir. Komünizm ise, bunun tam tersi bir tutuma sahiptir. Çünkü Komünizm işçinin emek ve faaliyetlerinin türünü göz önüne almaksızın dağıtımı sadece işçinin ihtiyaçlarını esas alarak düzenlemektedir. Tabiîdir ki insanı çalışıp faaliyet göstermeye iten unsur, aslında kişinin özel çıkarlarıdır. Eğer emek, dağıtım unsuru olma ve komünizmin yaptığı gibi, her bireyin dağıtımdaki pay­larını almakta yegane ölçü olarak îhtiyâçlar esas alınacak olursa o zaman; ekonomik düzeni ileriye doğru iten ye onu yükselişe doğru hareket ettiren güçler yıkılır gider.

YAZAR: MUHAMMED BAKIR es SADR
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)