Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

İcma’nın bir sözlük, bir de terim anlamı vardır. İcma sözlükte iki anlam da kullanılır. İlk manası azmetmek, bir işi yapmaya kesin kararlı olmak. İkinci manası ise bir hususta fikir birliği etmek. Bu iki anlam arasında şöyle bir fark vardır: birincisi tek kişi hakkında kullanılabilirse de, ikincisi sadece iki ve daha çok kişi hakkında söz konusu olabilir.

Usül ilminin bir terimi olarak icma, “ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetinden olan müçtehidlerin, Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatından sonraki herhangi bir devirde, şer’i bir hüküm hakkında ittifak etmeleridir.

Usülcülere göre, şu şartlar bir arada bulunmadıkça icma meydana gelmez.

1-      Fikir birliği edenler müçtehid olmalıdır.

2-      Bütün müçtehidlerin fikir birliği etmiş olması gerekir.

3-      Müçtehidlerin Hz. Muhammed’in (s.a.v) ümmetinden olmaları gerekir.

4-      İcma, Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatından sonra meydana gelmiş olmalıdır.

5-      Bütün müçtehidlerin üzerinde fikir birliği edeceği husus; vücub, hürmet, sıhhat, ve fesad gibi bir meselenin şer’i hükmüne dair olmalıdır.

Meydana geliş şekli bakımından icma iki çeşittir:

1-      Sarih icma: Herhangi bir zamanda bütün müçtehidlerin bir meselenin hükmüne dair görüşlerini tek tek açıklaması suretiyle ortaya çıkan fikir birliğidir.

2-      Sükuti icma: Herhangi bir meselede bir veya birkaç müççtehidin görüş belirttikten sonra bu görüşe muttali olan o devirdeki diğer müçtehidlerin açık şekilde bir katılma veya itiraz beyanında bulunmaksızın sükut etmeleridir.

Tercüme: PROF. DR. İBRAHİM KAFİ DÖNMEZ
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)