Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Sözlükte kıyas, bir şeyin başka bir şeyle ölçülmesi anlamına geldiği gibi, iki şeyi birbirine eşitlemek anlamında da kullanılır.

Usülcülerin kullandığı bir terim olarak ise kıyas, Kitap, Sünnet veya İcmada hükmü bulunmayan bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle, bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü vermek demektir.

İslam hukukçularının büyük çoğunluğu, kıyasın şer’i-ameli hükümlerin bilinmesini sağlayan bir delil ve İslam Hukukunun esaslarından biri olduğu hususunda fikir birliği etmişlerdir.

Tercüme: PROF. DR. İBRAHİM KAFİ DÖNMEZ
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)