Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Lügatte sünnet alışılmış yol demektir. Fıkıh usulü terimi olarak ise “sünnet”, Hz. Peygamberin (s.a.v.)’den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir.

Sünnet’in, bir yapısı bakımından, bir de rivayeti bakımından nev’leri(çeşitleri) vardır. Yapısı bakımından sünnet 3 nev’dir:

1-      Kavli sünnet

2-      Fiili sünnet

3-      Takriri sünnet

Kavli sünnet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in değişik münasebetlerle söylemiş olduğu sözlerdir.

Fiili sünnet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yapmış olduğu fiillerdir. Hz. Peygamberin (s.a.v.)’in abdest, namaz ile ilgili fiilleri, hırsızın sağ elinin bilekten kesilmesini emretmesi vb. davranışlar buna örnektir.

Takriri sünnet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Müslümanların söylemiş oldukları bir söz veya yaptıkları bir davranıştan haberdar olduğu halde buna karşı çıkmamasıdır.

Hanefilere göre, rivayeti bakımından sünnet 3 çeşittir:

1-      Mütevatir sünnet

2-      Meşhur sünnet

3-      Ahad sünnet.

Hanefilerin dışındaki alimlere göre rivayeti bakımından sünnet 2 çeşittir. Mütevatir sünnet ve ahad sünnet. Meşhur sünnet ise başlı başına bir sünnet olmayıp ahad sünnet kabilindendir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’e nisbeti sabit ve sahih sünnetin, İslam Hukuku kaynaklarından olduğu ve bunun gereğine göre amel etmenin vücubu üzerinde bütün müçtehidler ve alimler ittifak etmişlerdir. Sahabe-i kiram da sünnette yer alan hükümlere uymanın ve hüküm çıkarmada Kur’anı Kerim’in yanısıra Sünnet’e de başvurmanın gerekli olduğu hususunda fikirbirliği içerisinde olmuşlardır.

Tercüme: PROF. DR. İBRAHİM KAFİ DÖNMEZ
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)