Facebook
RSS

İSLAM İKTİSAD TARİHİ Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

Bu devirde İslâm Devleti’nin sınırları Atlas Okyanusuna ulaştıktan sonra, İs­panya’nın fethiyle (711) Pirenelere dayandı. Müslümanlar Paris yakınlarındaki Poitiers’de durduruldular. Asya’da Sind ırmağı aşıldı ve Çin sınırlarına varıldı. Maveraünnehir ele geçirildi. Müslümanların Kuzeyde ulaştıkları en uç nokta Ta­laş oldu (751). Bu haliyle İslâm Devleti’nin alanı İskender ve Roma imparator­luklarının yaklaşık toplamına ulaşmıştı. Roma en geniş sınırlarına beş yüzyılda ulaşabilmişdi. Müslümanlar ise bir yüzyılda bunu gerçekleştirdiler.58 Emevîler iş başına gelince, Muaviye (661-680)  

Print Friendly, PDF & Email

Mekke devri (610-622) İslâm Peygamberi 12 yıllık Mekke döneminde (610-622) daha çok iman ko­nusu üzerinde durmuş, dinin sosyal yönü, müslümanların ayrı bir cemaat olarak örgütlenmesi seviyesinde kalmıştı. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretiyle baş­layan 10 yıllık dönem (622-632) içerisinde bu kentte bir devlet oluşturulmuştu. Bu dönemde İslâm ilkelerinin sosyal, iktisadî ve siyasî boyutlan güçlenmişti. Hz. Peygamber’in vefatında (632) bütün Arabistan’dan başka Güney Filistin ve Gü­ney Irak İslâm hâkimiyeti altına girmiş, Akdeniz’de etkinlik  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)