Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Vadeli olarak açılan katılma hesaplarına dağıtılacak kâr, fon kullandırma faaliyetlerinin neticesinde oluşan kâr seviyesine bağlıdır. Toplanan fonlar, para cinsine göre TL, USD ve EUR havuzlarında toplanır. Fon kullanmak isteyen müşteriye talep ettiği para cinsi ve vade grubuna göre ilgili havuzdan fon kullandırılır ve bu işlemden doğan kâr veya zarar da prensip olarak ilgili havuza dağıtılır. Dağıtılan kâr, günlük bazda hesaplanır ve hafta başına rastlayan gün gazetelerde ilân edilir.

Uygulanacak kâr marjı oranı belirlenirken normal ticari hayatta rol oynayan fiyat saptama kıstasları aynen dikkate alınmaktadır. Katılım Bankaları genel olarak aşağıdaki koşulları dikkate alarak kullandırdığı fonlardan alacağı kâr marjını tespit eder:

1.Yapılan işin veya satılan malın piyasadaki kâr haddi

2.Peşin ve vadeli alım satım fiyatı

3.Katılım Bankalarının elindeki paranın (Mal alım veya yatırım gücünün) miktarı

4.İş yapılan müşterinin pazarlık gücü (Ölçeği, sağlamlık derecesi, yapılan işin hacmi, müşterinin devamlılığı ve Katılım Bankası’na sağladığı diğer faydalar)

5.Enflasyon oranı

6.Müşterinin yönelebileceği alternatif finansman kaynaklarının maliyeti

7.Çalışılan sektörlerin genel durumu

8.Tasarruf sahiplerinin beklentileri

9.Ekonomideki beklentiler

10.Banka kredi finansman maliyeti

Genel bir değerlendirme ile kâr hadleri tespit edilir ve dönem dönem şartlara göre değiştirilir. Ülke ekonomisi bir bütün olduğuna göre, piyasada oluşan kâr hadlerinin çok altında veya çok üstünde kâr oranı tespit etmek mümkün değildir. Nihayetinde reel sektörde faaliyet gösterildiğinden, kâr hadlerini de piyasa belirlemektedir.

Alıntı: ALBARAKATÜRK

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)