Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Özgeçmişi:

*1945 yılında Denizli’nin Göveçlik köyünde dünyaya geldi.

*İlkokulu köyünde bitirdikten sonra 1965 yılında İzmir İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.

*1965-66 yılları arasında Bağdat’ta bulundu. İzmir Müftü yardımcılığı, İmam-Hatip Lisesi Meslsk dersleri öğretmenliği, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

*1979’da doktor, 1983 yılında Yrd. Doç., 1989 yılında da Doçent, 1996’da Profesör oldu.

*İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulundu. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

* Halen Dokuz Eylül Üniversitesinde hocalık yapmaktadır.

Tezleri:

Doktora tezi: “İslam Ekonomisinde Gelir Dağılımı” Atatürk Ünv. İslamî İlimler Fakültesi, (Doktora Tezi) Erzurum, l979. (Basılmadı)

Kitapları:

Telif kitapları

1- İslam’da Sosyal Dayanışma, (tercüme) İstanbul 1969.

2- Doğum Kontrolü ve İslam, (tercüme) İzmir 1971.

3- İslam’da İktisadi ve Siyasi Mezhepler Tarihi , (tercüme) İstanbul 1971.

4- İslam Açısından Enflasyon ve Çözüm Yolları, İstanbul 1983.

5- İslam Hukuku Açısından Serbest Piyasa Ekonomisi, İzmir 1995.

6- İslam Hukukunda Vergiler, İzmir 1996.

7- İslam Hukukunda Vergiler, (Yahya b. Adem’in Kitabu’l-harâc adlı eserinin tercümesi ile birlikte) İzmir 1996.

8- İslam Hukuku Açısından Hukuk ve İnsan Hakları, İzmir 1996.

9- İslam ve Ekonomi, İzmir 1999.

10- İslam ve Çağdaş Vergi Anlayışının Eleştirisi (basılmadı)

Makaleleri:

Telif makaleleri

1-“İslam Hukukunda Enflasyonla İlgili Bazı Meseleler”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. I, İzmir 1983.

2-“İslam Hukukunda Gayrı Meşru Sayılan Gelirlerin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi” D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. II, İzmir 1985.

3-“Modern Vergi Anlayışı ve Zekat” D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. V, İzmir 1989.

4-“Amme Velayeti”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VI, İzmir 1989

5-“İslam’da Kadının Yeri”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VIII, İzmir 1994

Diğer Çalışmaları:

Tebliğleri:

1-“İslam Hukukunda Vergi ve Bazı Problemlerin Çözümü”, I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, 25-29 Eylül 1996, Konya 1997.

2-“Batılılaşma Anlamındaki Çağdaşlaşmanın İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Türkiye’nin Çağdaşlaşma Problemi ve İslam Sempozyumu, 3-4 Mayıs, İzmir, 1997, Ankara 2000.

3-“Din ve Bilimlerde Terim, Tarif ve Tasniflerin Yenilenmesi”, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, 27-30 Haziran 1989, Samsun 1989.
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)