Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Özgeçmişi:

*1926 yılında Makedonya’nın Rumeli Vilayet-i Celilesine bağlı İştip kasabasında doğdu.

* 1937 yılında İstanbul Fethiye 16. İlkokulunu,

* 1943 yılında İstanbul Vefa Lisesi Klasik Şube (Latince, İngilizce)’sini,

*1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisansını

* 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Muadelet) lisansını bitirerek

*1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde asistan oldu ve aynı üniversitede doktor, doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı.

*1997-1998 yıllarında YÖK üyeliği yaptı.

*Suudi Arabistan’daki Melik Abdülaziz Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi, Sakarya Üniversitesi’nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanı olan Zaim, 1998 yılında emekli oldu.

* Zaim’in çeşitli dillere çevirileri yapılan 20 kitabı, 174 makalesi yayınlanmıştır.

Kitapları:

 1. Çalışma Ekonomisi, 1965, 1968, 1972, 1975, 1978, 1983, 1986, 1990, 1992, 1997. İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, Filiz Kitapevi, İstanbul 10. Baskı.
 2. Türkiye’nin Ücret ve Gelirler Siyaseti, Türkiye İşveren Konfederasyonu Yayın:28, 1974.
 3. Bölge Şehir Planlaması Yönünden İstanbul Sanayi Bölgeleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayın No:1781/304,1971.
 4. Türkiye’nin Nüfus Meselesi, Boğaziçi Yayınları, No:13,1973.
 5. İstanbul Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Ücretler, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Yayın No:655/83, 1956, İstanbul.
 6. İşletme İdaresi ve Moral ( İngilizce’den tercüme ) Roothlisberger, İşletme İdare Enstitüsü Yayını, 1960 )
 7. İslam, İnsan ve Ekonomi, Yeni Asya Yayınları, 1992, 1995, İstanbul.
 8. Türk ve İslam Dünyası’nın Yeniden Yapılanması,Yeni Asya Yayınları, 1993, İstanbul, Nil Yayınları, 1997, İzmir.
 9. Dünya İslam Ticaret Merkezi, Ankara, 1985.

10. Sabahattin Zaim’in Bütün Makaleleri, 3 Cilt, İşaret Yayınları, İST, 2005.

Makaleleri:

 1. Türkiye’nin Milli Ücret Siyaseti, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Cilt 20, 1968.
 2. İktisadi Devlet Teşebbüslerinde Prodüktivite ve Rantabilite, Sosyal ve Ekonomik Konferanslar Heyeti, 1968, Ankara.
 3. Sanayileşmenin Türkiye’nin Sosyal ve İktisadi Gelişmesine Tesiri, Sosyal Siyaset Konferansları, Yayın No: 1122/166, 1965, İstanbul.
 4. Sanayileşme de Beşeri Faktör, Sosyal Siyaset Konferansları, 1960, İstanbul.
 5. Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye, Galatasaray Yüksek Ticaret Okulu Yayın No:3, 1970, İstanbul.
 6. Türkiye’de Montaj Sanayinin İktisadi Yönü, Refik Şükrü Suvla’ya Armağan İçinde İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1620/295, Sh.123 124, 1977, İstanbul.
 7. Türkiye’de Toplu Sözleşme Düzeninin İktisadi ve Sosyal Sahadaki Tesirleri, İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul.
 8. Çalışma Barışı, Fındıkoğlu’na Armağan İstanbul Üniversitesi Yayın No: Sh. 123124, 1977, İstanbul.
 9. İslam Ülkeleri Arasında İktisadi İşbirliği İmkanları, Orhan Tuna’ya Armağan, Kitabında: Cilt; 31, Sh:5567, İstanbul.
 10. Toplu Sözleşmelerde Değişken Ücret Uygulaması ( EŞELMOBİL ), İ.Ü. İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt:3233, İstanbul, sh:143.
 11. İşçi, İşveren Kuruluşlarının Sosyo Ekonomik Önemi, MESS Yayınları, No:94, 1985, İstanbul, Sh:87110.
 12. SocioEconomic Problems Of Rapid Urbanization, ” The Middle East City, Ancient and Tradations a Modern World”, Paragon House Publishers, Newyork, 1987, Sh:305324.
 13. Vakıflarımızın İktisadi ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt:3738, İstanbul, 1992, Sh:18.
 14. Integration of the Masses in the Development Process, Procceedings of Internatıonal Seminar on Development from Below, Magosa, KKTC, 1987 (İslam bankaları ile ilgili)
 15. Mimar Sinan Döneminin İktisadi Durumu, VI. Vakıflar Haftası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1998, Sh:4764.
 16. “Modern Education In Turkey ” Survey of Muslim Education: TURKEY IN THE Islamic Academy Cambridge U.K. p.p.:29.1985.
 17. Türkiye’nin İktisadi Meselesi İç Borç Faiz Sarmalı, Yeni Türkiye Mecmuası. Ankara, 1999.
 18. Türkiye’de Demokratik Rejimin İktisadi ve Sosyal Düzenlemesi, Yeni Türkiye Mecmuası.1999coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)