Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

… İslam’ın bir düzen olarak uygulanması yönünde yaşanan uyanışın en önemli göstergelerinden biri de özellikle İslam Ekonomisi araştırmaları ile meşgul olan merkezlerin kurulmasıdır. Bu araştırmalar İslam ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan İslam Bankaları ve diğer İslami-mali kurumlar için, ilmi ve pratik olarak yol gösterici, çok değerli servetler mahiyetindedir.

Mezkur İslami kurum ve kuruluşlar, İslam Milletleri tarafından büyük bir kabul görmekte, bazı hükümetler tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmekte , milletlerarası bankacılık sistemince de takdirle karşılanmaktadır.

Bu merkezlerin en önemli iki tanesi Kahirede, el-Ezher’e bağlı olarak kurulmuş bulunan “Salih Kamil İktisadi Araştırmalar Merkezi” ile Cidde de Melik Abdülaziz Üniversitesi’ne bağlı bulunan ve aynı adı taşıyan araştırma merkezidir. Şeyh Salih Kamil, İslamabad’daki Milletlerarası İslam Üniversitesi’nde bir üçüncü merkez kurmak istediğini bildirmiştir; adı geçen üniversitede halen mevcut olan merkez, kurulacak olanın şubesi ve çekirdeği olacaktır.

…………… İslam Dünyasının Kalkınma ve Gelişme hedeflerine hizmet etmek üzere tasarrufları toplamak ve yatırımlara sevk etmek konusunda İslam’ın hüküm ve kaidelerini uygulayan İslami Bankalarınve mali müesselerin kurulması, bu bankaların ve kurumların başarıları, insanların gönlünde, İslam’ın menfaatlerini gerçekleştirme ve en önemli, en kritik bir sahada, mal ve ekonomi alanında, ihtiyaçlara cevap verme gücü ile ilgili inançlarını pekiştirdi.

………..İslam ekonomisini mukayeseli olarak incelemek, hayatın önemli sahalarından biri olan mal ve ekonomi sahasında da İslam’ın yeterliliğini tespit etmek, devletin kurumlarında, bankalarda ve yatırım şirketlerinde, mal ve ekonomi konularında İslam nizamın uygulayacak yeterlikte kişileri yetiştirmek üzere müstakil fakülteler, enstitüler ve bölümler kurmak (yapılması gereken işlerin başında gelmektedir).

Mekke-i Mükerreme’de Ummu’l-Kura Üniversitesinde bulunan Ekonomi Bölümü, Riyad’daki İmam Muhammed b. Su’ud Üniversitesinde kurulan Ekonomi Bölümü ve diğerleri bunlardandır. Pakistan iktisadi düzenini ve bankalarını tam olarak İslam’a uygun hale getirdikten sonra İslamabad’taki Milletlerarası İslam üniversitesi, İslam iktisadı araştırmalarının önemini ve halkın, iktisad ilmine tahsil edilmiş bir fakülteye ihtiyacını idrak ederek bunu gerçekleştirdi.

Mezkür fakültenin programı yeni ekonomisinin bütün dallarını en yüksek seviyede inceleme ve araştırma konusu edinirken bunun yanında İslam’ın İktisadi ve mali nizamını, bunun devlet, bankalar, yatırım şirket ve kuruluşları seviyesindeki pratik uygulamalarını etüd etmektedir. Bu fakültenin programları bu yönde atılmış öncü adımlar sayılmaktadır. Mezkur Fakülte Bakalorya, master ve doktara dereceleri vermekte buradan mezun olanlar devletin çeşitli sektörlerinde, bankalarda ve diğer kuruluşlarda kılavuz olarak görev yapmaktadır.

………………………. Daha önce İktisad alimleri de, İslam Ekonomisi, bankaları ve mali müesseseleri karşısında aynı tavırları takınmışlar, hatta ayrı(müstakil) bir İslam Ekonomi Sisteminin varlığını reddetmişler, faizi temel edinmeyen bir banka sisteminin kurulamayacağının kesin olarak söylemişlerdi. Sonra bu zevat, çok geçmeden İslam İktisadına Dönüş Hareketinin yöneticileri olmuşlar, araştırmaları ile bu denemeye yol göstermişler ve İslam Bankaları ile mali müesseselerinin kuruluşunda rehber rolü oynamışlardır.

İslam İktisadının İlkelerini tespit etmek üzere yapılan konferans ve seminerler bu zevatın omuzlarında yürümüştür. İslami çözümler bulmak üzere en önemli iktisadi problemleri ele alan ilmi toplantılara ve çalışmalara İslam Alimleri de katılmışlardır. Borçların, alacakların ücretlerin ve maaşların fiyat artışlarına bağlı hale getirilmesi konusunda, Milletlerarası İslam Üniversitesi İslam İktisad Enstitisü ile İslam Kalkınma Bankasının, Cidde’de ortaklaşa düzenledikleri seminer, keza müdabere şirketi senetlerinin mahiyeti ve bu şirketlerde kar ile sermayenin tazmini (garanti edilmesi) konusunda, İslam Konferansına bağlı Fıkıh Akademisi ile yine İslam Kalkınma Bankası’nın ortaklaşa düzenledikleri seminer ve benzerleri burada örnek olarak zikredilebilir.

YAZAR:PROF. DR. HASEN HAMİD HASSAN(Pakistan İslamad Milletlerarası Üniversitesi Rektörü)

———————————————————————————————————-

NOT: Bu yazı, rektörün, üçüncü genel İslam konferansına sunduğu birtebliğdir ve bu yazı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın “İslam Hukuk Tarihi” adlı eserinden iktibas edilmiştir. 6.Baskı, Syf 336.
Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)