Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

İktisatçılar iktisat ilmini altı bölümde mütaala ederler:

İktisat felsefesi: İslamın İktisat felsefesi ortaya konulmalıdır.

İktisat tarihi: İslamın iktisat tarihi de ortaya konulmalıdır.

İktisat metodolojisi: İktisat nasıl araştırılır, öğretilir? İslam ekonomisinde hangi metodoloji kullanılabilir? Sözgelimi tümevarım, tümdengelim metodları gibi…vb. Bunun tespiti gerekir.

İktisadi açıdan ekonomik tahliller: Yani ekonomik analiz.

Tatbiki iktisat: Bu İslami açıdan politika analizi demektir.

Mukayeseli İktisadi Sistemler: İslam ekonomisinin metodoloji, çağdaş matematik terimlerle ifade edersek, İslamın koyduğu prensip ve değerlerin, grup aksiyomu oluşturduğu bir yaklaşımdır. Bu aksiyomlar grubunu formülleştirmeye muktedir olduğumuzda ekonomin geri kalan kısmı bunu doğru ve delillere dayanan bir mantık ile takip etmek durumunda olacaktır.

Görüldüğü gibi burada altı kulvar vardır. Bu sahalar boştur. İslam dünyasında bu kulvarlarda koşacak koşucuların yetişmesi lazımdır.

YAZAR:PROF. DR. SABAHADDİN ZAİM

İNSAN, İSLAM ve EKONOMİ

Ey Âlem-i İslam! Ve hususen âlimler, Müslüman akademisyenler, talebeler ve iş adamları! İslam âlemini küfür rejimlerine, sistemlerine, ekonomik görüş ve kalıplarına mı terk ettiniz? Bu haram düzeninin sistemlerinin birinde bir çarklının dişlisi gibi yaşamayı mı kabul ettiniz?

Ey ömrünü Allah için vuruşarak, Allah için çalışarak geçiren, Hak Kelamullah için ölen ecdadın torun ve evlatları! Bu sahadaki cihadı kime bıraktınız? Ne için öğreniyor, ne için çalışıyor, kim için yaşıyorsunuz?

Artık gözümüzü iman ve İslam’ın nuruna açma vaktidir. İslam âleminin ve insanlığın hakiki refah ve huzuru için daha fedakârlık etme vaktidir. Şimdi en büyük mücadele, en büyük cihad ilim sahasındadır. Öyleyse çokça çalışmalıyız, eksiklerimizi tamamlayıp boşlukları doldurmalıyız. Bu hususta birbirimize yardım etmeli, birbirimizi teşvik etmeli, birbirimize destek olmalıyız.

Evet, velayetin kerameti olduğu gibi halis niyetin, samimiyetin dahi kerameti vardır. Olmaz demeyiniz. Sakın vazgeçmeyiniz.

Bir şey elde edilemese de büsbütün terk edilmez. Terk etmeyiniz, dâhil olunuz.Mü’minin silahı olan sabırla çalışınız.

Gayret göstermek bizden, Tevfik ALLAH’tandır.
coded by nessus

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)